Tag Archives: tranh suu tam

Tranh Eno [Sưu tầm] [1]

Trong những họa sĩ vẽ minh họa tiểu thuyết thì mình thích nhất Eno => Xuy Y Ngũ Nguyệt =>….

Thích Eno ở chỗ tranh vẽ mờ mờ ảo ảo, như có như không, dù vậy nhưng cái thần nhân vật lại thể hiện rất rõ. Post lên đây vài tấm mình thích nhất

[Pic][NT][Hoa tư dẫn] Mộ Ngôn & Quân Phất [2]

[Pic][NT][Hoa tư dẫn] Mộ Ngôn & Quân Phất [1]

[Pic][NT][Yêu em từ cái nhìn đầu tiên] Nhất Tiếu Nại Hà & Lô Vỹ Vy Vy7421637

4ac4d4d4fc5a16a0128756902 69fafeb17bcc060508230232[Pic][Eno][Bên nhau trọn đời][1] [Pic][Eno][Bên nhau trọn đời][4][Pic][NT][Hoa tư dẫn] Quân Phất [Pic][NT][Tam sinh tam thế - Bộ sinh liên][1]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.